Kernwaarden

‘’Wij willen een kompas zijn die door weer en wind richting geeft aan de islamitische identiteit, kwaliteit en veiligheid van uw kind’’

Visie op onderwijs met de kernwaarden Respect-Naastenliefde-Rechtvaardigheid

SIPO wil kinderen optimale kansen bieden om hun kwaliteiten / capaciteiten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Een goed pedagogisch klimaat en goede onderwijskwaliteit zijn daarvoor de belangrijkste voorwaarden. SIPO wil dat kinderen opgroeien tot volwaardige burgers die hun weg en plaats weten te vinden in de Nederlandse samenleving en die aan die samenleving ook een positieve bijdrage kunnen leveren. Burgerschapsvorming in al haar facetten is daarbij van belang.

SIPO wil haar onderwijs laten aansluiten aan de opvoeding die ouders hun kinderen thuis geven. Ouders en school zijn voor SIPO partners in de opvoeding. Waar mogelijk willen we de ouders bij het onderwijs en de ontwikkeling van hun kinderen betrekken. In haar onderwijs schenkt SIPO aandacht aan de eigen identiteit: kennisoverdracht van de islam en aan de islamitische waarden en normen zijn daarbij erg belangrijk.