De godsdienstlessen op IBS Aïsha

Deze lessen worden verzorgd door meester Ömer, die les geeft aan alle groepen op IBS Aïsha. De lessen van groep 1 tot en met 3 zijn in totaal 1 uur per week en anderhalf uur vanaf groep 4 tot groep 8.

De groepen 1 tot en met 3 krijgen les, verhalen en opdrachten uit ‘Lang Leve Islam”, waarin verhalen staan variërend van thema’s over de profeten, de levenslijn van de profeet Muhammed (v.z.m.h.), de hadj, ramadan, geloofsleer, het gebed en ethiek. Wij leren vanaf groep 1 actief binnen en buiten de godsdienstles aan de ethische regels die we meekrijgen tijdens de godsdienstles.

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen les van de boeken ‘Godsdienstmethode Amana’ met dezelfde thema’s, maar elk jaar worden er meer details omtrent het thema verteld en komen ze in aanraking met koranverzen en overleveringen van de profeet (v.z.m.h.).  Vanaf groep 4 worden de kinderen ook actief getoetst met koranrecitaties, het leren van smeekbedes en toetsen van de thema’s.

Vanaf groep 5 wordt er samen gebeden met de kinderen, zij worden hierop voorbereid door de godsdienstleraar en thuis ondersteund door de ouders. Van de ouders wordt er verwacht dat zij de kinderen de juiste kledij meegeven om het gebed correct te kunnen verrichten. Meer hierover is terug te vinden in het identiteitsbeleid van SIPO en de reglementering van de school.

Uiteraard staat er veel meer op het programma omtrent de godsdienstlessen, zoals het suiker- en offerfeest dat op school gevierd wordt of diploma-uitreikingen voor kinderen die bepaalde onderdelen volledig onder de knie hebben, enz.