Kennismaken

Wanneer mag uw kind naar school?

Alle kinderen van vier jaar mogen naar school. Vanaf vijf jaar bestaat er leerplicht. Uw kind mag vanaf 3 jaar en 10 maanden alvast een aantal (halve) dagen naar school om te wennen. Deze kennismakingsperiode duurt maximaal 5 dagen.

Vanaf drie jaar en 11 maanden bestaat voor uw kind de mogelijkheid om in twee dagdelen kennis te maken met de school, de leerkracht en de groep waarin uw kind geplaatst wordt. Een aantal weken voor de eerste schooldag wordt u per brief geïnformeerd over de wenmomenten. Deze wenmomenten vinden in een vaste structuur na een vakantie plaats. De leerlingen die in de maand juni 4 jaar worden, stromen als laatste in.

Voor nieuwe kinderen in de groepen 1 tot en met 7 bestaat de gelegenheid om van te voren de school te bekijken en een dagje mee te draaien in de nieuwe groep. Indien gewenst worden nieuwe leerlingen in de groepen 1 tot en met 7 getoetst om inzicht te krijgen in hun vaardigheden. De contactpersoon voor ‘nieuwe’ ouders is de directie.