Welkom bij islamitische basisschool
ibs Aïsha Roosendaal

Dé school die onderwijskwaliteit én islamitische identiteit waarborgt

Slide thumbnail“De kracht van onze
school zit in de
islamitische identiteit.
De islam is onze
inspiratiebron.”
Slide thumbnail“Wij reiken onze leerlingen
de benodigde vaardigheden aan
om succesvol te kunnen overstappen
naar het voortgezet onderwijs.
Dit doen we met goed
burgerschapsonderwijs.”

Missie en Visie

We staan voor het bieden van kwalitatief hoogwaardig primair onderwijs op islamitische grondslag. Uitgangspunt hierbij is dat we het beste uit de kinderen kunnen halen, voor de vorming van identiteit en hun positie in de Nederlandse samenleving. Hoogwaardig onderwijs bieden in een veilig schoolklimaat zodat leerlingen worden uitgedaagd zich te ontplooien tot bewuste wereldburgers. Wij willen onderwijs bieden dat het verschil maakt. We zetten ons in voor het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen, waarbij we erkennen dat leerlingen verschillend zijn en verschillende onderwijsbehoeften hebben. We geloven in de kracht van educatief partnerschap dat bestaat uit een goede communicatie en samenwerking tussen school, leerlingen en ouders. Het is onze missie leerlingen een stevige basis te bieden om zelfverzekerd een kansrijke toekomst toe te treden. We geven ons onderwijs vorm vanuit de kernwaarden Ihsaan, naastenliefde, rechtvaardigheid en respect.

Onze WHY

Vanuit de islamitische identiteit bieden we onze leerlingen een basis om te kunnen groeien tot zelfredzame wereldburgers

Ons MOTTO

We bieden kansengelijkheid aan onze leerlingen

Kernwaarden

Ihsaan
Ihsaan betekent je leven leiden alsof je Allah ziet. En als je hem niet ziet, dat je je er dan van bewust bent dat Allah ziet wat je doet en je je best doet om altijd goed te doen. Dit motiveert je om zo goed mogelijk te leven, maar ook om daarin te blijven leren en jezelf zo te verbeteren.

Rechtvaardigheid
We leren de kinderen om rechtvaardig te handelen. Rechtvaardigheid is juist en eerlijk handelen naar de situatie. Onder deze waarde vallen de volgende eigenschappen: betrouwbaar, integer,oordeelvrij en gelijkwaardig.

Naastenliefde
We brengen de kinderen bij dat naastenliefde betekent dat we andere mensen helpen en dat geduld hebben met anderen belangrijk is. Vanuit de waarde naastenliefde leren ze onder meer dat iedereen gelijkwaardig is en dat je niet moet oordelen over mensen die anders zijn of anders denken. Onder deze waarde vallen de volgende eigenschappen: helpen, bijstaan, luisteren, stimuleren, geduld, empathie, zorgzaam, belonen, samen en delen.

Respect
Vanuit de waarde respect leren we kinderen bijvoorbeeld om vriendelijk te zijn voor de andere kinderen uit de klas, maar ook voor hun leerkracht, hun ouders en hun buren. Onder deze waarde vallen de volgende eigenschappen: beleefdheid, zelfrespect, eerlijk, feedback, meerdere perspectieven, eerlijk, sabr/ geduld en vriendelijk.

De Roos van Sipo

Het uitvoeren van de kernwaarden in het handelen van onze leerlingen doen wij volgens de Roos van SIPO.

Via de Roos van SIPO brengen onze leerlingen deze kernwaarden in de praktijk.

De Roos van SIPO verbeeldt de visie van de stichting. Dit beeld geeft ons focus en vertaalt onze kernwaarden naar daden. Ook vormt deze de basis voor onze schoolafspraken.

Ondersteuning

Lees hier de missie en visie van ibs Aisha.

Godsdienstmethode

ibs Aisha is al meer dan 30 jaar een begrip.

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Click hier voor meer informatie over onze school

Schoolkalender

Click hier voor onze schoolkalender met belangrijke data.

Aanmelden

Click hier voor meer informatie over het aanmelden

Nieuwsbrief

Click hier voor onze nieuwsbrief

Contact

Click hier voor onze contactpagina