Groep 7

Groep 7

In groep 7 gebruiken wij voor taal de methode Taal in Beeld.   

Voor rekenen gebruiken wij Wereld in Getallen en voor Wereldoriëntatie de methode Wijzer.

Verder krijgen de leerlingen Godsdienstles volgens de methode Al Amana.

Tot slot krijgen de leerlingen vanaf groep 7 het vak Engels volgens de methode Take it Easy.