Algemeen

De naam van onze school
Onze school heet: islamitische basisschool (ibs) Aisha.

Richting
De school heeft enerzijds de taak om de leerlingen kennis en vaardigheden bij te brengen die passen bij de kerndoelen van het onderwijs. Anderzijds zet de school zich in om de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind te begeleiden volgens de islam. Voor dit laatste is een identiteitsbeleid ontwikkeld. Deze is op te vragen bij de directie van de school.