Zorg

Hulp aan leerlingen
Het komt voor dat een leerling de leerstof niet goed opgenomen heeft of dat het tempo te hoog ligt. Daarnaast komt het ook voor dat een leerling meer aan kan of anders presteert dan de gemiddelde leerling. De capaciteiten van alle leerlingen zijn immers verschillend. Dat betekent dat een leerkracht goed moet kunnen omgaan met de verschillen in de groep en onderwijs op maat moet kunnen bieden. Kinderen met dezelfde onderwijsbehoeften clusteren we, zodat leerkrachten kunnen zorgen voor een afgestemde instructie. Zorg geven we waar mogelijk op maat en in de groep. Soms lukt dit echter niet vanwege de complexiteit van de onderwijsvraag van een leerling of groep. Tijdens een leerling- of groepsbespreking, of eerder indien nodig, zal de leerkracht de zorgen bespreken met de IB-er. Samen kijken zij naar de resultaten van leren en ontwikkeling, analyseren mogelijke oorzaken en gaan op zoek naar oplossingen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders van de bewuste leerling. Wanneer er sprake is van extra begeleiding en/of onderzoek is er altijd instemming nodig van de ouders.