De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat op dit moment uit twee ouders en twee teamleden. De MR (=medezeggenschapsraad) heeft het recht om het bestuur advies te geven. In een aantal gevallen moet het bestuur aan de MR vragen of ze het met een beslissing eens is. De MR beslist dus mee! Op dit moment zitten de heer Ben Taheri en de heer Talhaoui namens de ouders in de MR. Namens de personeelsgeleding zitten de volgende mensen in de MR: Meester Omer en juffrouw Chantal .

De MR is te bereiken via MR@ibsaisha.nl