De medezeggenschapsraad

Binnen de schoolorganisatie is de MR het orgaan dat ouders en personeelsleden vertegenwoordigt. De ouders worden vertegenwoordigd door de oudergeleding die bestaat uit Abdel Talhaoui en Houssein Ben Taheri en het personeel wordt vertegenwoordigd door Liane Heres (leerkracht groep 5) en juf Ilse Veraart (Groep 6).

 

Deze pagina wordt verder aangevuld met notulen wanneer het mogelijk is.