Inschrijven/aanmelden

Onze school groeit. Tegelijkertijd willen we de inhoudelijke kwaliteit van ons onderwijs waarborgen. Dat kan soms spanningen opleveren. Het duurt soms bijvoorbeeld lang voordat ouders een bevestiging krijgen van de aanmelding van hun kind.

Uiterlijk 6 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, worden ouders uitgenodigd voor een intakegesprek en leggen we contacten met de eventuele voorschool of kinderdagverblijf. Dit contact is nodig voor een soepele overgang tussen het voorschoolse en de basisschool. Ouders die al oudere kinderen op onze school hebben, hebben voorrang.

Wilt u uw kind aanmelden? Bij de receptie kunt u vragen om een aanmeldingsformulier en deze ingevuld inleveren, wederom bij de balie. We nemen dan vanzelf contact met u op voor een eerste kennismaking met de directeur of direct voor een onderwijsinhoudelijke intake met de IB-er.s.

U kunt het aanmeldingsformulier ook downloaden via onderstaande knop.