Groep 1/2

Als uw kind 4 jaar wordt, gaat het voor het eerst naar school. Dit is een bijzonder moment voor u en uw kind. Daar zijn wij ons erg van bewust. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig, geliefd en geborgen voelt. Wij proberen iedere dag om een leerklimaat te scheppen waarin uw kind, vanaf dag 1, zich optimaal en op zijn eigen wijze kan ontwikkelen.

Hoe doen wij dat?

Ten eerste door het kind veel zelfvertrouwen te geven in het eigen kunnen en door het scheppen van hoge verwachtingen.

Ons onderwijs is kind volgend, dat betekent dat wij goed kijken naar de individuele talenten en groeimogelijkheden van uw kind. Wij passen ons onderwijs aan maar dagen ook uit. Zodoende stimuleren wij de eigen nieuwgierigheid van uw kind en zijn innerlijke motivatie om te leren.

Het is belangrijk dat uw kind actief betrokken worden bij het leerproces. Om goed te kunnen leren, heeft een leerling een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving nodig. In zo’n omgeving wordt het leerproces van leerlingen optimaal bevorderd.

Bij een betekenisvolle leeromgeving horen:

  • Een professionele leerkracht, van wie je kunt leren. Zij legt niet alles uit, maar richt zich op het leerproces van zijn leerlingen.

  • Een professionele leerkracht, van wie je kunt leren. Zij legt niet alles uit, maar richt zich op het leerproces van zijn leerlingen.

  • Diverse soorten uitnodigende materialen en activiteiten.

  • Verschillende contexten die de nieuwsgierigheid opwekken.

  • Ruimte voor inbreng van de leerling, voor eigen wensen, oplossingen en creativiteit.

  • Ruimte om samen te werken.

  • Mogelijkheden voor experimenten en onderzoeken.

  • Ruimte voor verschillende leerstijlen en leervormen.

In de groep 1/2 wordt gewerkt met thema’s en worden de verschillende hoeken in het lokaal aan het thema aangepast. Zodoende ontstaat er een rijke ,uitdagende leeromgeving die de kinderen motiveert om te ontdekken, te experimenteren en te leren. De methode die wij gebruiken om de thema’s inhoudelijk vorm te geven, heet Piramide.

De leerlingen krijgen iedere dag een rekenles. Hiervoor gebruiken wij de methode Wereld in Getallen en binnenkort Rekenrijk. De rekenlessen zijn gekoppeld aan het thema en aan de SLO doelen ( tellen en getalbegrip-meten-meetkunde).

Daarnaast is er veel aandacht voor taal. Op onze school gebruiken wij geen Jip en Janneke taal maar academisch taalgebruik omdat aangetoond is dat de academische taalvaardigheid van belang is voor later schoolsucces.  De kinderen komen zo in aanraking met “ moeilijke” woorden en doen ervaring op in het communiceren over cognitief complexe onderwerpen.

Naast het academisch taalgebruik, krijgen de kinderen in de groep1/2 elke dag woordenschatles. Hiervoor gebruiken wij LOGO 3000. Wij hechten veel belang aan woordenschatontwikkeling omdat kinderen in alle vakken en bij alle lessen woorden nodig hebben om de les te begrijpen. Woordenschat is de basis om mee te kunnen doen, om mee te kunnen praten en om mee te kunnen denken.

Een andere belangrijke pijler van het taalonderwijs is het stimuleren van de beginnende geletterdheid. Zo wordt er in de klas veel aandacht besteed aan het begrijpend luisteren en wordt er veel voorgelezen: prentenboeken, informatieve boeken, gedichten etc. Op die manier komen de kinderen in aanraking met verschillende soorten teksten.

Verder wordt er veel aandacht besteed aan het aanvankelijk lezen. De kinderen krijgen om de 2 weken een nieuwe letter aangeboden. De kinderen worden gestimuleerd om zelf, op verschillende manieren, met deze letters aan de slag te gaan. Ook zijn er leeslijstjes in de klas zodat de kinderen actief kunnen oefenen met het lezen van woorden. Zodoende is het mogelijk dat uw kind al zelfstandig woorden kan lezen voordat het naar groep 3 gaat.