Identiteitsplan

Als school sluiten we zo veel mogelijk aan bij de islamitische achtergrond en eigen identiteit van het kind. In en om school wordt in les- en omgangssituaties rekening gehouden met de islamitische opvoeding. Het voor alle scholen van schoolbestuur SIPO vastgestelde identiteitsbeleid is daarbij leidend en is op school door ouders in te zien. Personeel en studenten op onze school, stemmen in met dat beleid zullen het respecteren.

Een ander belangrijk doel van de school is het voorbereiden van de leerlingen op de Nederlandse maatschappij, hen een goede kans te geven op succes. Een goede beheersing van het Nederlands is daarbij essentieel en maakt het leren daarvan tot het belangrijkste vak binnen ons onderwijs. Het omvat o.a.: lezen, schrijven, luisteren, spelling en woordenschat.

Als u kiest voor onze school, delegeert u een deel van de opvoeding aan de school. De vorming van uw kind gebeurt dus mede op school. Vanaf het begin wordt uw kind goed begeleid.

Als de ontwikkeling van leerlingen anders loopt dan verwacht, is speciale hulp beschikbaar, maar soms zullen we daarbij expertise van buiten de school in moeten roepen.

Het Identiteitsplan van schoolbestuur SIPO downloadt u via de button op deze pagina

  • Ik noem een ander bij de voornaam;
  • Ik laat een ander uitpraten;
  • Ik probeer problemen met praten op te lossen;
  • Ik vraag het de ander, als ik iets van hem/haar wil lenen;
  • Ik stop of doe een stap terug, als de ander “stop” of “nee” zegt