Groep 3

Na het voorbereidend leren in de kleutergroepen staat in groep 3 het aanvankelijk leren centraal. Voor leerlingen een spannend jaar.

Het leren lezen, schrijven en rekenen vanuit werkboekjes is nieuw voor de leerlingen.
Deze nieuwe werkwijze wordt heel goed begeleid en de leerlingen leren er stap voor stap mee werken.
Er is veel afwisseling van werkvormen, het speelwerken blijft en ook energizers en andere spelletjes komen veel aan bod.
Aan het begin komen ze vol verwachting binnen. Een beetje spannend, zou het lezen lukken? Aan het einde van het schooljaar zijn ze trots op wat ze geleerd hebben, dat ze al zo goed kunnen lezen.

Om het leren goed te begeleiden gebruiken we in groep 3 de volgende methoden:

Voor lezen gebruiken we Veilig leren lezen, Kim-versie,
Deze methode gaat uit van de nieuwste inzichten omtrent het leren lezen.
Belangrijk is bijvoorbeeld het zoemend lezen en Voor- koor- door lezen. De juf leest het voor, daarna lezen we het samen en vervolgens doet het kind het zelf.
Er worden veel verschillende materialen en werkvormen gebruikt, om zoveel mogelijk bij ieders leerwijze aan te sluiten.  Leesboekjes, Klikklakboekjes, speelleesset, letterdozen en ook digitale spelletjes worden ingezet om te leren lezen.
De methode heeft een aanpak op 3 niveaus. Ster, maan en zon. Er is extra hulp en begeleiding voor de ster-leerlingen en extra uitdaging in de vorm van leesboekjes en werkboekjes voor de zon-leerlingen.
Deze methode besteedt vanaf het begin ook veel aandacht aan spelling en begrijpend lezen.

Wereld in getallen gebruiken we voor rekenen.
In het begin van het schooljaar zijn er vooral klassikale lessen.
In de tweede helft van het schooljaar wordt er gewerkt met lessen en weektaak.
Deze weektaak sluit aan bij het niveau van het kind. Naast deze weektaak zijn er ook bijwerkboekjes voor de leerlingen die extra hulp nodig hebben en plusboekjes voor de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben.

Voor schrijven werken we met Pennenstreken. Deze methode sluit aan bij Veilig leren lezen.
De letter of het woord dat ze geleerd hebben tijdens de leesles, wordt vervolgens aangeleerd bij Pennenstreken.

Naast deze kernvakken voor groep 3 krijgen de leerlingen ook verkeer en wereldoriëntatie. Hiervoor gebruiken wij de methode Wijzer.
Bij verkeer staan de situaties centraal waar de leerlingen zelf mee te maken krijgen.
Wijzer wereldoriëntatie gaat uit van thema’s waarbij de vakken biologie, geschiedenis en aardrijkskunde aan bod komen. Door middel van praatplaten, filmpjes, korte opdrachten en gesprekken worden de thema’s behandeld.
Een paar keer per week gaan de leerlingen speelwerken. Bij het speelwerken staat het spelend leren centraal. De projectlessen van rekenen (meten, bouwen, geldrekenen) worden hierin verwerkt en ook spelletjes voor rekenen en lezen is een keuzemogelijkheid.

Voor de creatieve vakken is er geen methode. De opdrachten hiervoor sluiten aan bij de thema’s van de andere lessen en wat er leeft in de groep.