Veiligheid

Wij streven naar een veilige leer- en werkomgeving voor iedereen. Incidenten en ongewenst gedrag proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doen wij door een vertrouwensband op te bouwen met onze leerlingen, gedragslessen te geven volgens de methode KWINK en we werken met heldere gedragsregels.

Helaas komen er op basisschool Aïsha toch wel eens incidenten voor. Er zijn heldere afspraken over de manier hoe we daar als professionals mee omgaan.

Onze school heeft een anti-pestprotocol en anti-pestcoördinator. Pesten nemen wij zeer serieus en wij volgen bij meldingen ons anti-pestprotocol [link].

Jaarlijks wordt de sociale veiligheid onder  leerlingen gemeten en tweejaarlijks onder de medewerkers. Wij beschikken over een veiligheidsprotocol en voldoende bedrijfshulpverleners die jaarlijks bijgeschoold worden.

Interne  vertrouwenspersoon
Er is een interne vertrouwenspersoon aangesteld die zich aan het begin  van het schooljaar kenbaar maakt bij de leerlingen. In ons gebouw staat aangegeven wie deze taak bij  ons op school vervult. De vertrouwenspersoon is er voor leerlingen, ouders en medewerkers als er klachten zijn over agressie, geweld, racisme, discriminatie of seksuele intimidatie.

Privacy en gegevensbescherming
Bij het voeren van de leerlingenadministratie en samenstellen van leerlingendossiers volgen we de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Van iedereen verwachten we vertrouwelijk om te gaan met informatie over school en leerlingen waarover zij (zouden kunnen) beschikken. Dit geldt ook voor ouders die op school activiteiten begeleiden. Schoolbestuur SIPO en de school hebben een uitgebreid document opgesteld m.b.t. de uitvoering van deze verordening.

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Click hier voor meer informatie over onze school

Schoolkalender

Click hier voor onze schoolkalender met belangrijke data.

Aanmelden

Click hier voor meer informatie over het aanmelden

Nieuwsbrief

Click hier voor onze nieuwsbrief

Contact

Click hier voor onze contactpagina