Schoolbestuur

Stichting Islamitisch Primair Onderwijs

Binnen schoolbestuur Stichting voor Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) werkt onze school samen met Ibs Okba Ibnoe Nafi (Breda), Ibs El Feth (Bergen op Zoom) en Ibs Aisha (Roosendaal). Deze scholen vallen sinds samen met Ibs Aboe el-Chayr onder de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO).

Sinds maart 2012 werkt SIPO volgens het raad van toezicht model en heeft zij een directeur-bestuurder aangesteld: dhr. M. Talbi. U kunt contact opnemen met de directeur-bestuurder als u dat wenst.

Stichting Islamitisch Primair Onderwijs,

Heerbaan 250
4817 NL BREDA

Tel.: 076-522 8019