Klachtenregeling

Klachten

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over een bepaalde gang van zaken op school en hierover een klacht wilt indienen.
Wij onderscheiden twee soorten klachten:

  • klachten over het onderwijs, de schoolorganisatie
  • klachten over agressie, geweld, racisme, discriminatie of seksuele intimidatie

Klachten over het onderwijs en de schoolorganisatie

U hebt een klacht die te maken heeft met het onderwijs dat uw kind krijgt of over iets wat met de organisatie van de school heeft te maken. U handelt als volgt:

U vraagt een gesprek aan met de groepsleerkracht en probeert samen tot een oplossing te komen.

Het kan zijn dat u er met de groepsleerkracht niet of onvoldoende uitkomt. In dat geval kunt u contact opnemen met de directeur.

Wij waarderen het als u vooraf een afspraak maakt, dan weten wij zeker dat we tijd hebben om u netjes te woord te staan.

Als ook het gesprek met de directeur voor u geen resultaat heeft opgeleverd, kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder van Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO), de heer M. Talbi. Dit kan telefonisch via 076-5228019 of via e-mail: directie@sipobreda.nl.

Klachten over agressie, geweld, racisme, discriminatie of seksuele intimidatie

Voor dit soort klachten is er op onze school een contactpersoon, de vertrouwenspersoon. In de school hangt een flyer waar zij zichzelf op voorstelt en hoe u een afspraak met haar kan maken.

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Click hier voor meer informatie over onze school

Schoolkalender

Click hier voor onze schoolkalender met belangrijke data.

Aanmelden

Click hier voor meer informatie over het aanmelden

Nieuwsbrief

Click hier voor onze nieuwsbrief

Contact

Click hier voor onze contactpagina