Ondersteuning

Alle kinderen moeten zich veilig voelen binnen de school en in de groep, wij zien een prettig en veilig leef-en leerklimaat als voorwaarde om tot leren te komen. Wij zien erop toe dat kinderen, leerkrachten en ouders op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan.

ibs Aisha heeft een eigen remedial teacher

Alle kinderen krijgen de ondersteuning die uit hun onderwijsbehoefte voortkomt. De betrokkenheid van ouders is hierin essentieel, ouders worden altijd betrokken bij het onderwijs aan hun kinderen. Ons onderwijs heeft als doel leerlingen optimaal te ontwikkelen (cognitief en sociaal-emotioneel), zodat zij kunnen doorstromen naar een passende vorm van voortgezet onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat kinderen sociaal en communicatief vaardig zijn en besteden veel tijd aan taal en aan het mede-opvoeden van de kinderen tot volwassen en respectvolle (wereld)burgers.

Samen met de andere reguliere en speciale (basis)scholen in de gemeenten Roosendaal/Moerdijk en omgeving wordt ervoor gezorgd dat er voor ieder kind een passende onderwijsplek beschikbaar is passend bij hun ontwikkelingsmogelijkheden en onderwijsbehoeften.

We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en we bieden onze leerlingen een uitdagende leeromgeving waarbij doelgericht en opbrengstgericht wordt gewerkt. Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften heeft de school een ondersteuningsstructuur opgezet.

Per bouw zijn er eigen assistenten voor (extra) ondersteuning

Ondersteuning stopt niet op school, ook wanneer u als ouder hulp wilt voor in de thuissituatie kunnen wij u helpen. Er is een jeugdconsulent aan onze school verbonden die wij kunnen vragen om kosteloos met u mee te denken. Daarnaast werken wij als school nauw samen met verschillende zorgaanbieders die behandeling bij ons op school bieden. Momenteel wordt er door externen bij ons op school aangeboden:

 

  • Logopedie
  • Ergotherapie
  • Begeleiding in de taalontwikkeling

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Click hier voor meer informatie over onze school

Schoolkalender

Click hier voor onze schoolkalender met belangrijke data.

Aanmelden

Click hier voor meer informatie over het aanmelden

Nieuwsbrief

Click hier voor onze nieuwsbrief

Contact

Click hier voor onze contactpagina