Stichting Leergeld

Mochten de kosten voor bijvoorbeeld de ouderbijdrage voor u te hoog zijn, dan kunt u contact opnemen met stichting leergeld Roosendaal  via onderstaande link