Beste ouders/verzorgers,

Voor dit schooljaar en volgend schooljaar zitten we vol voor de groepen 3 tot en met 8. Voor de kleutergroepen hanteren we nog de wachtlijst. 

Kortom, wij kunnen uw kind niet toelaten totdat er plaats vrij komt. Kinderen die al broertjes en zusjes op onze school hebben, krijgen voorrang op de wachtlijst.